Arne Gregersen og Tore Moe. foto

2nd Chance fikk besøk av Fyll Dagene

2nd Chance har hatt besøk av Fyll Dagene som skriver om selskapet i serien Fyll dagene presenterer:

2. februar besøkte Fyll Dagene 2nd Chance i deres nye lokaler på Majorstua. Vi ble tatt vennlig imot av Tore og Arne som ga oss en gjennomgang av forretningsideen og hvilke verdier den er fundert på.
Kort fortalt er 2nd Chance et bemannings- og vikarbyrå for straffedømte, som enten er i ferd med å sone straff, eller nylig har avsluttet soning. Mange av kandidatene har utfordringer i forhold til rus, og en stor andel har lite arbeidserfaring. Da arbeidsgivere kan være skeptiske med å gi denne målgruppen fast arbeid, fungerer 2nd Chance som et bindeledd. Etter gjeldene forskrifter for arbeidslivet leier 2nd Chance ut sine kandidater til ulike arbeidsgivere som prøver ut et samarbeid med kandidaten. Målet for utleieavtalene er alltid at oppdraget skal ende i fast jobb med lønns- og arbeidsbetingelser etter gjeldene tariffer. Om en potensiell arbeidsgiver ikke ser at samarbeidet fungerer, eller om kandidaten av ulike grunner ikke ønsker å fortsette, avsluttes arbeidsforholdet. Vanlige yrkesretninger er transport, lagerarbeid og regnskap. For å lykkes best mulig med kandidatene, jobber 2nd Chance tett med ansatte i fengslene, friomsorgen, NAV og interesseorganisasjoner som Way Back. De ansatte i 2nd Chance har lang næringslivsbakgrunn og synes å ha et rikelig kontaktnett. Denne kompetansen sammen med et tydelig sosialt engasjement, fungerer utvilsomt som en verdifull døråpner for mange som eller ville ha slitt med å komme inn på arbeidsmarkedet. Av ti kandidater som fikk faste stillinger i 2022, er syv fortsatt i jobb per 01.februar 2023.
Fyll Dagenes utsendte denne dagen var Magnus og Magne, og vi vil takke de flotte herrene Tore og Arne for at vi fikk komme på besøk. Dette er hardtarbeidende og dedikerte karer, med hjertet på rett sted. Vi ønsker lykke til videre!
Foto og tekst: Magne Ådna