Våre samarbeidspartnere

Vi i 2nd Chance jobber stadig med utviklingen vårt nettverk av gode samarbeidspartnere.

Se vårt nettverk her:

Ønsker du å bli en samarbeidspartner?

Dersom du tror på vårt tiltak og kan bidra ønsker vi gjerne at du tar kontakt med oss!